ВИН НУРЛАНУУ ЗАКОНУ— температурага жараша тең салмактуулук абалдагы абсолюттук кара нерсенин нур энергиясынын спектрлер б-ча бөлүнүшү. Бул законду немец физиги В. Вин аныктаган (1893). В. н. з. б-ча нурдун белгилүү терме-лүү жыштыгына туура келүүчү нурлануу энергиясынын тыгыздыгы ал нерсенин абс. темп-расына ж-а жыштыгына көз каранды.

от 123