ВИНОГРАДОВ

ВИНОГРАДОВ Виктор Владимирович [31. 12. 1894 (12. 1. 1895), Зарайск — 4. 10. 1969, Москва] — сов. тилчи, адабиятчы. СССР ИАнын акад. (1946). Петроград Тарых-филол. ин-тун ж-а Археол. ин-тун бүтүргөн (1917). Ленинград (1920—29) ж-а Москва (1930—62) ун-ттеринин проф., Москва ун-тинин орус тил кафедрасынын башчысы (1945—69). СССР ИАнын Тил илими ин-тунун (1950—54), СССР ИАнын Орус тил ин-тунун (1958—68) директору. СССР ИАнын Тил ж-а ад-т бөлүмүнүн акад.-сек-ретары (1950—63). «Вопросы языкознания» журналынын редактору (1953—69). В. орус адабий тилинин граммат. түзүлүшүн, тарыхый стилистикасын, фразеологиясын, лексико-логиясын терең изилдеп, жалпы тил илиминин маселелери б-ча да ил. из. эмгектерин жазган. Ал—«17—19-кы-лымдардагы орус адабий тилинин тарыхы боюнча очерктер» (1934), «Орус тили. Сөз тууралуу грамматикалык илим» (1947; СССР мамл. сыйлыгы, 1951), «Пушкин жана орус адабий тилинин тарыхы» (1935), «Пушкиндин стили» (1941), «Көркөм проза тууралуу» (1930), «Көркөм адабияттын тили жөнүндө» (1959), «Стилистика. Поэтикалык тилдин теориясы. Поэтика» (1963) аттуу белгилүү эмгектердин автору. В. чет элдик бир нече академиянын мүчөсү, Слависттердин эл аралык комитетинин пред-ли болгон. Ленин ордени, башка 2 орден, медалдар м-н сыйланган.
Ад.: Академику В. В. Виноградову к его шестидесятилетию. Сб. статей, М., 1956; Проблемы современной филологии. Сб. статей к семидесятилетию акад. В. В. Виноградова, М., 1965 (библ.).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *