ВИНИЛ СПИРТИ

ВИНИЛ СПИРТИ, СН=СНОН —эң жөнөкөй каныкпаган спирт. Эркин түрүндө белгисиз. Ал пайда болуу учурунда изомерленип, ацетальде-гидге өтөт. Винил эфири туруктуу. Винилаттары суюк аммиакта альде-гиддердин ж-а кетондордун сымап бирикмелерине Li, Na ж. б. металл-дарды таасир этүүдөн алынат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *