ВИНИЛХЛОРНД

от123

Июн 25, 2020

ВИНИЛХЛОРНД, хлордуу винил, СҢ2=СНС1— хлороформ жыттанган түссүз газ. Кайноо t—13,8°С, сууда начар, хлороформдо, дихлорэ-танда, эфирде жакшы эрийт. Ал га-логендүү суутектер, галогендер м-н оңой кошулуп, ди- ж-а тригалоген-этандарды пайда кылат. В. ө. ж-да ацетиленге хлордуу суутекти таасир этүүдөн ж-а дихлорэтандан НС1 бөлүү м-н алынат. В. полимерленет ж-а сополимерленет. В-дин полимерлери-нин техникада мааниси чоң. Винил чайырлары кездемелерге сиңирилип, электр ж-а суу өткөрбөөчү материалдарды жасоо үчүн колдонулат.

от 123