ВИНИЛИДЕНХЛОРЙД

ВИНИЛИДЕНХЛОРЙД, хлордуу винилиден, СН2 = СС12 хлороформ жыттанган түссүз суюктук, кайноо t 31,7°С. В. 1,1,2—трихлорэ-тандан жегичтин эритмөлеринин жардамы м-н хлордуу суутек™ бөлүү (100°С) жолу м-н алынат. Ал өзүнөн өзү полимерленгендиктен ага ингибитор (гидрохинон) кошуп сактайт. В. полимерлерди ж-а сополимерлерди алуу үчүн колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *