ВИНИЛАЦЕТИЛЕН

от123

Июн 25, 2020

ВИНИЛАЦЕТИЛЕН, б у т е н и н, НС = С — СН = СН2 — көмүртектин атомдорунун ортосунда кош ж-а үч ирет байланыштары бар эң жөнөкөй орг. бирикме. Түссүз газ, кайноо t5,5°C Хим. касиеттери молекуласын-дагы кош ж-а үч байланыштарга негизделген. Катализатордун жардамы м-н суутекти киргизүү шартына жараша В. бутанды, бутиленди же бута-диенди пайда кылат. В. ө. ж-да ацө-тиленди (жез туздарынын катышуусу м-н) хлордуу аммонийдин эрит-месиндө (50—100°С) конденсациялап алынат. В-ге НС1 ду кошуу м-н син-тет. каучуктун мономери болгон хлорпренди СН2=СС1—СН=СН2 алуу реакциясынын чоң мааниси бар.

от 123