ВИНИЛАЦЕТАТ

ВИНИЛАЦЕТАТ, СН2=СНОСОСН3— уксус к-тасынын винил эфири, көздөн жаш чыгаруучу түссүз суюктук; кайноо t 73°. Сууда начар, орг. эрит-кичтерде жакшы эрийт. В. ацетиленге уксус к-тасын катализатордун катышуусу м-н таасир этүүдөн алынат. Винилдин башка бирикмелери м-н полимерленип ж-а сополимерленип, ө. ж-да кеңири пайдаланылуучу ири молекулалуу бирикмелер ди пайда кылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *