ВИЛЬЯМС

ВИЛЬЯМС Василий Робертович [27.9 (9. 10). 1863, Москва—И. 11. 1939, Москва] — топурак таануу б-ча сов. илимпоз, БССР ИАнын анык мүчөсү И929), СССР ИАнын акад. (1931) ж-а ВАСХНИЛдин анык мүчөсү (1935). Ж28-жылдан КПСС мүчөсү. 1887-ж. Петровск дыйканчылык ж-а токой гзадемиясын (азыркы К. А. Тимирязев атн. А. ч. академиясын) бүтүр-г&н. Ошол эле академияда жалпы гчтткаңчылык ж-а топурак таануу <кийинчерээк топурак таануу) ка-ёезрасын 1894-жылдан өмүрүнүн жжырына чейин башкарган. 1922— 25-ж. К. А. Тимирязев атн. А. ч. академиясынын ректору. Топурактагы дат. заттарды изилдеп, аны анализдөө мвтодлкасын иштеп чыккан. В. көп жылдар бою өлкөнүн топурагын изилдөө ишине жетекчилик кылган. Ал В. В. Докучаевдин топурак ж-дөгү окуусун өөрчүтүп, П. А- Костычев м-н бирге агроно-миялык топурак таануу илимине негиз салган. В. дыйканчылыкты н чөп-талаа системасын иштеп чыккан. Тоют ж-а талаа чөбүн которуштуруп айдоо, жерди туура иштетүү, жер семирткичтер-ди^чачуу, а. ч. жерин билгичтик м-н пайдалануу ж-дөгү маселелерге көп көңүл бурган. Бирок В-тын окуусунда бир катар жаңыльпптыктар да болгон. В. айрым а. ч. шайманын (мала, тапта-гыч) колдонууга каршы турган. Күздүк эгинге анча баа бербей, чөп-талаалуу жерди кеч күздө гана айдоо зарылчылыгын пропагандалаган. СССР Жог. Советинин (1-шайл.) депутаты, ББАКтын (1928) ж-а Моссовет-тин мүчөсү (1922). Ал Ленин ордени ж-а башка ордендер м-н сыйланган. 1968-жылдан бери а. ч. б-ча көрүнүктүү ил. эмгектерге В. атн. медаль ыйгарылат. Чыг.: Собр. соч., т. 1—12, 1948—53.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *