ВИЛЬНЮС УНИВЕРСИТЕТИ

ВИЛЬНЮС УНИВЕРСИТЕТИ В. К а п-сукас а т н.— СССРдеги илимий-пед. кадрлар даярдоочу эң эски жог. окуу жай. 1597-ж. Вильнюс академиясы деп негизделген. Адегенде анда диний, философиялык, кийин укук, мед. (1641-жылдан) ф-теттер ачылган. Академия рим-католик чиркөөсүнүн мүдөөсүн көздөгөн. 1773-ж. Литвадагы иезуиттер ордени жоюлуп, академия Улуу Литва княздыгынын Башкы мектеби, 1796-ж. Башкы Ви-лен мектеби, 1803-ж. императордун Билен ун-ти деп аталган. 1832-ж. ун-т жабылып, мед.-хирургия ж-а диний академия болуп түзүлгөн. 1919-жыл-дын башында Литва совет өкмөтү улуттук В. у-н ачуу ж-дө декрет кабыл алган, бирок Вильнюсту Польша басып алганга байланыштуу ал ишке ашкан эмес. В. у. 20 жыл бою Поль-шанын карамагында болгон. Литвада Совет бийлиги калыбына келген соң (1940), В. у. сов. ири жог. окуу жайга айланган. 1955-ж. ага революционер В. Капсукастын ысымы коюлган. Ун-тте матем. ж-а механика, физика, химия, табигый илимдер, медицина, тарых, филология, экономика ф-теттери, сырттан окуу ж-а кечки бөлүмдөр (окуу орус ж-а литва тилдеринде), аспирантура, врачтар адис-тигин жогорулатуу бөлүмү, 84 кафедра, проблемалуу 5 ж-а 4 тармактык ил. из. лабор-я, астр-ялык обсерватория (1753), ботан. бак, виварий, А. Мицкевичтин мемориал музейи, ил. китепканасы (1570) бар. 1969— 70-окуу жылында 15 миңге жакын студент, 800гө жакын окутуучу (59у проф., илимд. доктору, 338и доцент, илимд. кандидаты) иштеген. 1949-жылдан «Учёные записки» жыйнагы чыгарылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *