ВИЛЬМОРЕН

ВИЛЬМОРЕН Левек де — франц. се-лекционерлердин укум-тукуму. Ф и-лилп Бик ту а р В. (1746—1804) — ботаник, кайнатасы ботаник Бьер Ан-дрие м-н 1774-ж. үрөн селекциялоочу «Вильморен-Андрие» фирмасын уюштурган. 1771-жылдан илимпоз Дюкен м-н бирге а. ч. өсүмдүктөрүнүн үрөн каталогун басып чыгарган. Андре В. (1776—1862) — Филипп Виктуар В-дин уулу. Ал жашаган убакта В-дин үрөнчүлүк иши дүйнөгө таралып, 1815-ж. анын фирмасы акционер коомуна айланган. Андре В. көбүнчө тоют кызылчасын селекциялоо ишин жүргүзгөн. Луи В. (1816—60) — Андре В-дин уулу, илимпоз-генетик. 19-к-дын 40-яшлдарынан фирмага ил. жетекчилик кылып, аргындашты-руудан канттуулугу 10—16% кант кызылчанын жаңы сортун чыгарган. Анри В. (1843—99) — Луи В-дин уулу, фирманы 1873-жылдан башкарган. Ал —буудайды кыйыштыруунун жолун биринчи тапкан селекционер; кант кызылча б-ча атасынын ишин улантуучу. М о р и с В. (1849— 1918) — Анри В-дин бир тууганы. Ал токой чарбасы ж-а дендрология жагынан эмгектенип, Франциянын Ботан. коомуна, А. ч. академиясына президент болгон. Филипп де В. (1872—1917) —Анри В-дин уулу. Буудай, арпа, сулу, кызылча, картошка, чанактуу өсүмдүктөрдүн генети-касын ж-а селекциясын изилдеген. Ж а к В. (1882—1933) —Филипп В-дин небереси. 1917—32-ж. фирманын ил. из. ишине жетекчилик кылган, селекционер, кант кызылчасынын тукум куучулугу ж-дөгү ил. эмгектин автору. Р о ж е де В. (1905-ж.) — Франциянын А. ч. академиясына мүчө, Ботан. коомунун президенти, 1957-жыл-дан ВАСХНИЛдин корр. мүчөсү. 1927-жылдан Селекциялоочу фирмага башчы. Анын жетекчилиги м-н күздүк буудай, жүгөрү, кант кызылча ж. б. өсүмдүктөрдүн түшүмдүү сорттору чыгарылган. В. фирмасы Францияда эгилме өсүмдүктөрдүн 450дөн ашык түрүн, анын ичинен картошка, кант кызылча, буудай сыяктуу көп өсүмдүктүн мол түшүмдүү сортторун чыгарган. Чыг.: Анри В., Наследственность у растений, предисл. К. Тимирязева, «Яровизация», 1939, № 2 (23).
Ад.: Ш л и п п е П. Ф., История фирмы Вильморен, «Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции», 1929—30, т. 22, в. 5.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *