ВИЛЬГЕЛЬМ II

ВИЛЬГЕЛЬМ II (27. 1. 1859 — 4. 6. 1941) — Германиянын императору ж-а Пруссиянын королу (1888—1918). Вильгельм 1нин небереси. Агрессия-чыл немец юнкердик-бурж. империа-лизминин өкүлү. Биринчи дүйн. согушту чыгарууга активдүү көмөк көрсөткөн. 1918-жылдын 9-ноябрында-гы рев-яда тактан кулатылып, Нидер-ландга качып кеткен. 1918-ж. 28-но-ябрда тактыдан баш тарткан. ВЙЛЬДЕ Эдуард (4. 3. 1865 — 26. 12. 1933) — эстон жазуучусу, эстон ад-тындагы сынчыл реализмдин көрүнүктүү өкүлү. Чыг-лыгын журналисттик иштен баштап, адегенде юморлук аңгемелер, фельетондор жазып жүргөн. В. «Катаал крайга» (1896), «Темир колдор» (1898), «Мяэ-кюлалык сүт сатар» (1916) романда-ры м-и «Махтрадагы согуш» (1902), «Ания дыйкандары Таллинде» (1903), «Мальтсвет пайгамбар» (1905—08) деген трилогиясында дыйкандардын ж-а жумушчулардын турмушун сүрөттөгөн. В. бир нече аңгеме, публ. макалалар, пьесалар да жазган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *