ВИКТОРИЯ ЧОҢ ЧӨЛҮ

ВИКТОРИЯ ЧОҢ ЧӨЛҮ — Австра-лиянын түштүгүндөгү чөл. 26° ж-а 30° түш. кеңдиктердин ортосунда жайгашкан. Аянты ЗОО миң км2. Туздуу көлдөр туздүгүнөн (батышында) Стьюарт кырка тоосуна (чыгышында) чейин 1200 км аралыкта созулуп жатат. Жазы жери 550 км. Орт. би-йикт. 150—ЗОО м. Жеринин бети негизинен кумдуу жалчалардан (би-йикт. 10—30 м) турат. Жалчаларда спинифекс бадалдары, коолорунда акация, жапыз өскөн эвкалипттер кездешет. Кышында абанын темп-расы 11—12°, жайкысы 24—26°. Жылдык жаан-чачыны 125—200 мм. Чөлдү 1-жолу 1875-ж. англис Э. Жайлс кесип өткөн.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *