ВИЗА

от123

Июн 24, 2020

ВИЗА (лат. visus — каралган)—1) документти күбөлөндүрүү ага юрид. күч берүүчү официалдуу белги; 2) кон-сулдун чет элдик паспортко койгон белгиси. Ал башка мамлекетке баруу, андан кайтуу же ал мамлекеттин терр-ясынан өтүү укугун белгилейт.

от 123