ВИДЗЕМ ДӨҢСӨӨСҮ

ВИДЗЕМ ДӨҢСӨӨСҮ —Латыш ССРинин түн.-чыгыпшндагы адыр-күдүр-лүү дөңсөө. Ал Борб. В. д. (Лат-виянын эң бийик жери Гайзинькалнс, 311 м) ж-а Чыгыш В. д. (Делинь-калнс, 271 м) болуп бөлүнөт. Негизинен мореналык кум-чополуу тектер-ден турат. Ойдуң жерлеринде көлдөр (ирилери: Алаукстс, Алукснес, Ине-сис) бар. Аралаш токойлуу кооз жер.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *