ВИДЕОТЕКШЕРҮҮЧҮ ТҮЗҮЛҮШ

ВИДЕОТЕКШЕРҮҮЧҮ ТҮЗҮЛҮШ — телекөрсөтүү каналынын ар түрдүү жеринде (берүүчү камеранын чыгышында, видеосигналды пайда кылуучу ж-а күчөтүүчү аппаратуранын чыгышында ж. б.) сүрөттөлүштүн сапатын карап көрүп ж-а аныктап текшерүүгө арналган түзүлүш. Телекөрсөтүү кадалып телепрограммаларды берүүгө даярдоо, аны ишке тууралоо-до ж-а кабарларды эфирге бергенде да сүрөттөлүштүн сапаты В. т-түн экранынан байкалып турат (к. Теле-көрсөтуу). Монохромдуу ж-а түстүү телекөрсөтүүлөрдүн В. т-үнүн кабыл алуучу электрон нур тутугу (кинескоп), видеосигналды күчөткүчү, сапты ж-а кадрды жайылтуу блогу, селектору ж-а электр булагы бирдей болот. Монохромдуу телекөрсөтүүдө-гү видеосигнал ж-а түстүү телекөр-сөтүүдөгү толук жарык сигналы В. т-кө коаксиаль кабели аркылуу берилет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *