ВИДЕОСИГНАЛ

ВИДЕОСИГНАЛ — сүрөттөлүштү пайда кылуучу электр сигналы. В. жарык электрдик өзгөрткүч (телекөрсө-туудө — суперортикон, еидикон ж. б., фототелеграфияда — фотоэлемент, фо-токөбөйткүч) м-н радиолокатор кабыл алган электромагниттик толкун-ду өзгөртүп түзүү натыйжасында пайда болот. Телекөрсөтүүдө беруучу телекөрсөткуч тутуктун чыгышында-гы В-дын заматтын мааниси ал түтүктүн жарык сезгич бетиндеги оптикалык сүрөттөлүштүн айрым бөлүктөрүнүн жаркырактыгына пропор-циялаш. Монохромдуу (кара-ак түстөгү) ж-а түстүү телекөрсөтүүдө В-дын таралышы кара (В. нөлгө барабар) ж-а ак (В. максимум мааниге ээ) деңгээлдер м-н чектелет. Фототелеграфияда жарык так кыймылсыз сүрөттөлүшкө барып түшүп, андан чагылган нур жарык электрдик өз-гөрткүчкө берилип, анда В-га айлан-дырылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *