ВИДЕОМАГНИТОФОН

ВИДЕОМАГНИТОФОН — телекөрсөтүү программаларынын сүрөттөлүшүн ж-а үн сигналдарын магниттик лентага жазып алуучу ж-а кайра көрсөтүп угузуучу аппарат. В. кадимки магнитофонго окшош, бирок 6—1 Мгц ке чейинки жыштык тилкесин ээлей турган видеосигналдарды магниттик жазуу үчүн магниттик бөрккө караганда лента чоң ылдамдык м-н жылышы зарыл. В-до бетине видеожа-syy жазыла турган сап түшүрүлгөн эндүү магниттик лента (эни 12,7 же 50,8 мм) пайдаланылат. Сүрөттөлүш-тү коштоочу үн сигналдары В-дун кыймылсыз магниттик бөркү м-н лен-танын бир четин бойлото жазылат. Бөрктүү дисканын айлануу тездиги м-н лентанын жылышынын — ылдамдыгын бирдейлештирүү (синхрондош-туруу) автоматтык жөндөгүч система аркылуу аткарылат. Мында кыймылсыз магниттик бөрк м-н лентанын 2-четинде жазылган башкаруу, сигналы пайдаланылат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *