ВИДЕОКҮЧӨТКҮЧ

ВИДЕОКҮЧӨТКҮЧ — телекөрсөтүү-чү, радио локация лык, осциллография-лык ж. б. түзүлүштөрдө видеосигнал-дарды электрон нур тутугунө берер-ден мурда күчөтүү үчүн колдонулуучу лампалуу же жарым өткоргүчтүү, кең тилкелүү күчөткүч. Видеосигнал-дардын формасын сёктоо үчүн В. ал сигналдарды фаза б-ча бузбастан бир калыпта (1—3 дб ден ашык четтет-пестен) жыштыкты өткөрүүнүн кеңири тилкесине (10—30 гц тен А—бМгц ке чейин) күчөтүүгө тийиш. Видео-сигналдарды күчөтүүдө бир ж-а эки каскаддуу В-төр кеңири колдонулат. Мында ал В-төрдүн күчөтүүчү баскычынын тизмегине туташтырыла турган аз каршылыктуу резистор ж-а индукция түрмөгү м-н конденсатор-лор жог. ж-а төмөнкү жыштыктар тармагында сигналдарды күчөткөн-дөй, фазаны кеңири жыштык тилкесинде бузбагандай кылып тандап алынат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *