ВИАНДО

от123

Июн 24, 2020

ВИАНДОТ — тоок породасы. 19-к-дын аягында АКШда чыгарылган. Тирүүлөй салмагы: корозу 3,8 кг, ме-кияны 3 кг. Мекияны жылына 150— 180 жумуртка тууйт. Өңү ар түрдүү, көбүнчө ак. Ал СССРге алып келинген, бирок ө. ж-лык мааниге ээ боло алган жок. Жумуртканы аз бериши, жумурткасынын кичинелиги ж-абас-тырууга анчалык жарабагандыгынан В. тоогу азайып кетти.

от 123