ВЕЧЕ

ВЕЧЕ (эски славянча «вещать» — сүйлөө дегенден) — байыркы ж-а о. кылымдагы Руста жалпы маселелер талкуулана турган элдик чогулуш. Славяндардын уруу жыйындарынан келип чыккан. Байыркы орус мамлекети (к. Киев Русу) пайда болгон сон феодал ак сөөктөр В-ни князь бийлигин чектөө максатында найда-ланышкан. Анда согуш ж-а тынчтык, посадниктерди шайлоо же алып таш-тоо ж. б. маселелер каралган. В-ни чакыруунун елгилүү мөөнө-тү болгон эмес. Коңгуроо каптаганда, калк белгилүү аянтка жыйналган. В. чыныгы элдик бийлик эмес, иш жүзүндө бийлик феодалдарга ж-а шаардык ак сөөктөргө таандык болгон, бирок ал көпчүлүк элге белгилүү даражада саясий турмушка таасир этүү мүмкүндүгүн түзгөн. Улуу княз-дар бийлигинин чыңдалышы м-н 14-к-дын аягынан В. жоюла баштаган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *