ВЕХИЧИЛИК

ВЕХИЧИЛИК — орус буржуазиясы-нын идеологиясы, реакң. саясий агым. «В.» деген ат Москвада П. Б. Струве, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков өңдүү мурдагы легалдык марксчылдар чыгарган диний-идеалисттик багыттагы жыйнактын наамынан алынган. Вехичилер филос, публицисттик ж-а юрисдикциялык мүнөздөгү макалаларыма эл массасынын демокр. кыймылына каршы чыгышып, диний ж-а идеалисттик көз карашты үгүттөш-көн. В. И. Ленин «Вехи» идеологиясын «либералдык ренегатчылдыктын энциклопедиясы» деп атап, анын негизги 3 маселени кучагына ала тургандыгын көрсөткөн: 1) орус ж-а эл аралык демократиянын дүйнөгө көз караңгынын негизине каршы күрөш; 2) бошт. кыймылынан баш тартуу ж-а аны жаманатты кылуу; 3) жалпысынан бүткүл эски Россияга карата өзүнүн сезимдерин ачыктан-ачык жарыялоо (Ленин В. И., Чыг., кырг. 1-бас, 16-т., 127-6.). Вехичилер рев-ячыл кыймылды жаманатты кылып, падыша өкмөтү «өзүнүн найзалары ж-а түрмөсү» м-н буржуазияны «элдин каарынан» сактап калды деп алкыш айтышкан. Вехичилер Окт. рев-ясы мезгилинде контррев-ячылардын катарында болушуп, кийин чет өлкөлөргө качып кетишкен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *