ВЕТ ЛУГА

ВЕТ ЛУГА — РСФСРдин Киров, Кострома, Горький обл-тарындагы ж-а Мэри АССРиндеги дарыя. Волганын сол куймасы. Уз. 889 км, алабынын аянты 39400 км2. Агымы жай, жа-йылмасында көл ж-а өзөндөр көп., Сол жээги жапыз, оң жээги көтөрүңкү. Ири куймалары: Нея, Чоң Какша, Уста, Юронга (сол), Вохма, Люнда (оң). Көбүнчө кар суусунан куралат. Ноябрда тоңуп, апрелде ачылат. Сал агызылат. Вохма суусунун чатына чейин (700 км) кеме жүрөт. Жээгинде Ветлуга ш. жайгашкан.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *