ВЕТ ЛУГА

ВЕТ ЛУГА — РСФСРдин Киров, Кострома, Горький обл-тарындагы ж-а Мэри АССРиндеги дарыя. Волганын сол куймасы. Уз. 889 км, алабынын аянты 39400 км2. Агымы жай, жа-йылмасында көл ж-а өзөндөр көп., Сол жээги жапыз, оң жээги көтөрүңкү. Ири куймалары: Нея, Чоң Какша, Уста, Юронга (сол), Вохма, Люнда (оң). Көбүнчө кар суусунан куралат. Ноябрда тоңуп, апрелде ачылат. Сал агызылат. Вохма суусунун чатына чейин (700 км) кеме жүрөт. Жээгинде Ветлуга ш. жайгашкан.