ВЕТКА АЙЫЛ ЧАРБА ШЕРИКТИГИ

«ВЕТКА» АЙЫЛ ЧАРБА ШЕРИКТИГИ — Түн. Кырг-ндагы алгачкы а. ч. бирикмелеринин бири. 1919-ж. 20-мартта багбандар м-н жүзүм өстүрүү-чүлөрдүн союзу катары Пишпек уез-диндеги Молдаван кыш-нда уюшулган. 1922-ж. «Ветка» а. ч. коммунасы болуп кайра түзүлгөн. 1924-ж. январда коммунарлар өз чарбасын В. И. Лениндин ысмы м-н аташты (азыркы Аламүдүн р-нундагы Ленин атн. к-з). Коммунадагы эмгек шарты, турмуштиричилик, мад-т коңшу кыштактардын, айылдардын эмгекчилерине чоң таасир тийгизген. Аларга малдын тукумун асылдандыруу, мөмө-жемип: бактарынын ж-а жүзүмдүн түшүмдүү сортторун өстүрүү жагынан өрнөк көрсөткөн. Коммуна 1935-ж. а. ч. артелинин Уставына ылайыкталган чарбага айланды. 32 жеке чарбадан уюшулган «В.» а. ч. ш. азыр көп тармактуу ири к-з болуп калды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *