ВЕТЕРИНАРИЯЛЫК ФЕЛЬДШЕР, веттехник — вет. орто билимдүү адис. Ал ветврачтын көрсөтмөсү б-ча малдын ылаңын дарылоо, алардын кунардуулугун жогорулатуу, малды көбөйтүү, о. эле дарттуу малга вет. жардам көрсөтүү жагынан профилактикалык ж-а вет. чараларды аткарат.

от 123