ВЕТЕРИНАРИЯЛЫК ТАЖРЫЙБА БОЮНЧА БҮТКҮЛ СОЮЗДУК ИНСТИТУТ

ВЕТЕРИНАРИЯЛЫК ТАЖРЫЙБА БОЮНЧА БҮТКҮЛ СОЮЗДУК ИНСТИТУТ — СССРде вет. б-ча ири ил. из. мекемеси. Ал ВАСХНИЛдин системасына кирет. 1917-ж. Петроградда уюштурулган. 1918-ж. Москва обл-н-дагы Кузьминка кыш-на көчүрүлгөн. Ин-тта уй м-н жылкынын, кой-эчки-нин, чочконун ылаңын, куш дартын изилдөө, бруцеллёз, шарп, микробиология, вирусология, физиология, протозоология б-ча лабор-ялары бар; аларда ылаңдаткычтардын биология-сын, тароо жолдорун, көбөйүшүн аныктоо, диагноз коюу, вакцина м-н эмдөө, дарылоо методдору иштелип чыгат. Ин-т бир нече жугуштуу ылаңга (карасан, ауески ылаңы, төл дизентерияеы, шарп ж. б.) каршы вакцина даярдап, кай бирлери өндүрүштө кеңири колдонулууда. Ин-т вет. ил. из. ин-ттар м-н вет. станция-лардын ишине ил.-методикалык жактан жетекчилик кылат. Аспирантура-сы бар. Ил. эмгектер чыгарып турат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *