ВЕТЕРИНАРИЯЛЫК-САНИТА Р И Я-ЛЫК ЭКСПЕРТИЗА

ВЕТЕРИНАРИЯЛЫК-САНИТА Р И Я-ЛЫК ЭКСПЕРТИЗА — 1) мал чарба азык-түлүгүн вет.-санитариялык баалоо ж-а изилдөө методдорун иштеп чыгуучу илим; 2) азык-түлүктүн тамак-ашка жарамдуулугун аныктоо б-ча жүргүзүлүүчү санитария-гигие-налык изилдөө методдору м-н чаралар комплекси. СССРде «В.-с. э.» термини 20-жылдарда пайда болгон. Ал малдын азык-түлүгү аркылуу кишиге жугуучу ооруну жолотпоо максатын көздөйт. В.-с. э. микробиология, паразитология, эпизоотология, патоло-гиялык анатомия ж-а гистология м-н тыгыз байланыштуу, алар да В.-с. э. маселелерин иштеп чыгат. Зксперти-зада эттин сапаты текшерилип, дартынын диагнозу аныкталат. Кишинин ден соолугуна коркунучтуу сапатсыз эт, сүт, жумуртка, балык ж. б. атайын жоболорго ылайык тамак-ашка жараксыз болуп табылат. СССРдин вет. закондорунун негизинде бардык мал чарба азык-түлүгү В.-с. э-дан өткөрүлөт. Бул үчүн эт-сүт ө. ж-да, муздаткычтарда, базаларда вет.-санитариялык контроль иштейт. В.-с. э-нын уруксатысыз мал чарба азык-түлүгүн сатууга тыюу салынат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *