ВЕТЕРИНАРИЯЛЫК САНИТАРИЯ БОЮНЧА БҮТКҮЛ СОЮЗДУК ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ ИНСТИТУТУ

ВЕТЕРИНАРИЯЛЫК САНИТАРИЯ БОЮНЧА БҮТКҮЛ СОЮЗДУК ИЛИМ ИЗИЛДӨӨ ИНСТИТУТУ 1955-ж. Москвада уюштурулган. 20га жакын ла-бор-ясы, Тюменде филиалы, Терно-поль, Воронеж ш-ларында, Грузияда башкы пункттары, «Милет» тажрый-ба-өндурүш чарбасы бар. Ин-т мал чарба дезинфекциясы, дезинсекциясы ж-а дератизациясы, малдын уукмасы, вет.-санитариялык экспертиза, вет. санитарияны механикалаштыруу, зоогигиена б-ча ил. иш жүргүзөт. Малдын азык-түлүгүн, короо-сарайын де-зинфекциялоо, дератизациялоо үчүн жаңы препараттар чыгарат, аларды колдонуу ыкмаларын иштеп чыгып, өндүрүшкө киргизет. Ин-т СССРдеги вет. санитария б-ча ил. иштерге жетекчилик кылат. Аспирантурасы бар. Жыл сайын «Труды. Проблемы ветеринарной санитарии» деген ил. журнал чыгарат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *