ВЕТЕРИНАРИЯЛЫК ПУНКТ (лат. punctum — жай) — белгилүү бир зонада, айыл-кыштакта же чарбада вет.-санитариялык иштер жүргүзчү фельдшердик мекеме. СССРде В. п. өзү тейлеген чарбанын малына оору жолотпоо чараларын иштеп чыгуу, вет.-санитариялык эрежелерди сактоо милдеттерин аткарат. В. п-тун башчысы фермадагы малдын оору-соосун карап, мал багууга ж-а тоюттанды-рууга, оору малды өз убагында дарылоого, ферманы дезинфекциялоого көз салат. Мындан тышкары куут пунктун, малдын бооз-кысырын да текшерип турат. В. п-ка вет. участка же вет. дарылоо мекемеси жетекчилик кылат.

от 123