ВЕТЕРАН

от123

Июн 24, 2020

ВЕТЕРАН (лат. veteranus vetus — эски, сыналган, тажрыйбалуу) — 1. Байыркы Римде армияда белгиленген мөөнөттү өтөгөн солдат. В-га жер бөлүнүп же акчалай сыйлык берилүүчү. 2. Эски жоокер, өткөндөгү согушка катышкан адам (Мис, Гражд. согуштун В-ы). 3. Өтмө мааниде— кандайдыр бир тармакта узак кызмат кылган адам (өндүрүштүн В-ы, илимдин В-ы ж. б.).

от 123