ВЕСТ-ЙНДИЯ КОМПАНИЯЛАРЫ

ВЕСТ-ЙНДИЯ КОМПАНИЯЛАРЫ — Америка ж-а Батыш Африкада соодага ж-а колониялоого монополиялык укугу бар соода компаниялары. Г о л-ландиялык В.-И. компаниясы 1621—1791-ж. өкүм сүргөн, Франция л ы к В.-И. компаниясы 1664— 74-ж. иш жүргүзгөн. Алар Америкадан кант, пахта, кофе, какао, индиго алып чыгып, Африкадан кул негрлерди алып кеткен. 1626-ж. Голлан-диялык В.-И. компаниясы Жаңы Амстердам (азыркы Нью-Йорк) шаарын курган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *