«ВЕСТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ» — СССР жог. ж-а атайын орто билим берүү мин-восунун айына бир жолу Москвада чыгуучу ил.-методикалык журналы. 1940-ж. апрелден (1941— 45-ж. чыкпай калган) чыгарылат. Журналга уюштуруу ж-а ил.-методикалык мүнөздөгү макалалар, окуу китептерине рецензиялар, союздук, респ-калык мин-волордун ж-а жог., атайын орто билим берүү комитеттеринин иштери ж-дөгү кабарлар жарыяланат. Тиражы 13130 (1976).

от 123