«ВЕСТНИК АКАДЕМИИ НАУК СССР» — ай сайын чыгуучу ил. журнал, СССР ИАнын Президиумунун органы. 1931-жылдан чыгарылат. 1934-жылга чейин Ленинградда, 1935-жыл-дан Москвада басылат. Академиянын турмушуна байланыштуу ар түрдүү актуалдуу материалдар, союздаш респ-калардын академияларынын маанилүү иштери, чет өлкөлүк илимпоздордун ил. эмгектери ж. б. жарыя^ ланып турат. «Сын, библиография» бөлүмү бар. Тиражы 4400 (1976).

от 123