ВЕРТОЛЕТ

от123

Июн 24, 2020

ВЕРТОЛЕТ — көтөрүлүү күчү бир же бир нече винт аркылуу түзүлүп, тик көтөрүлүп учуп-конууга ылайыкталган аппарат. В. күүлөнбөстөн эле тик өйдө көтөрүлүп, абада калкып тура алат ж-а ар кандай тарапты көздөй учат. В-тун винттери кыймылдаткыч м-н кыймылга келтирилет (к. Вертолёт кыймылдаткычы). Учуп жүргөндө кокустан кыймылдаткыч иштебей калса, алып жүрүүчү Биттердин өзүнөн өзү айланышынын аркасында В-ту улам ылдыйлатып барып кондурууга болот. Алып жүрүүчү винттин реактивдик моментин тең салмакта сактоонун ыкмасына карата В. бир, эки ж-а көп винттүү болуп айырмаланат. Ар кандай В. самолёт-тукундай эле планёрдон (фюзеляж, шасси, башкаруу органы, электр, радио ж-а навигац. жабдуулар), алып жүрүүчү випттерден, күч берүүчү (кыймылдаткыч) установкадан ж-а трансмиссиядан турат. СССРде В-ту сериялык түрдө чыгаруу 1951-ж. үч орундуу Ми-1 В-ун жасоо м-н башталды. 1954-ж. Ми-4, 1958-ж. 6 т дан ашык жүк көтөрүүчү же 70—80 киши бата турган Ми-6, 1965-ж. Ми-10 В-тору чыгарылды. 1953—68-ж. кош октуу 2 винттүү Ка-10, Ка-15, Ка-18, Ка-25, Ка-26 В-торун сериялык түрдө чыгаруу өздөштүрүлдү. Конструктор М. Л. Милдин В-12 В-ту 1969-ж. мартта 31130 кг жүк алып, 2950 м бийиктикке көтөрүлдү. В. аскер иштеринде ж-а эл чарбасынын көп тармактарында (а. ч., суу катнашы, медицина) кеңири колдонулууда.

от 123