ВЕРСТКА

ВЕРСТКА — тексттин ар кандай узундукта терилген тилке, клише ж. б. жардамчы элементтеринен белгилүү өлчөмгө келтирип, китептин, журналдын, газетанын беттерин курап чогултуу. Мында китептин бөлүмдөрү, темалары, сүрөттөрү белгилүү тартипте жайгаштырылып, бети ж-а бир беттеги саптардын саны аныкталат. В-нын жөнөкөй түрү — ариптин бир өңчөй түрүнөн терилген сүрөтсүз туташ тексттер, татаалы — ариптин бир нече түрү катышкан сүрөттүү тексттер. Клишелер тексттин арасында ар кандай ыкма м-н карама-каршы, четинде, ортосунда, башында, аягында коюлат. В-да китептин негизги элементтери (титул, колонтитул, фронтиспис, шмуцтитул, колонцифра, ко-лонсызык, сигнатура, норма) туура жайгаштырылып, китеп, журнал, газеталар бир же бир нече тилке болуп вёрсткаланат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *