ВЕРСАЛЬ ТЫНЧТЫК ДОГОВОРУ

ВЕРСАЛЬ ТЫНЧТЫК ДОГОВОРУ (1783) АКШ ж-а анын союздаштары (Франция, Испания, Ни дер лан д) м-н Улуу Британиянын ортосунда 1783-ж. 3-сентябрда Версаль ш-нда түзүлгөн. 1775—83-ж. Түн. Америкадагы көз ка-рандысыздык үчүн согуш АКШнын жеңиши м-н аяктаган. 1782-ж. 30-но-ябрда Улуу Британия м-н АКШ түзгөн прелиминардык, б. а. алгачкы договор б-ча Улуу Британия АКШны суверендүү, көз карандысыз мамлекет деп таанып, чек араларын белгилеген. 1783-ж. 20-январда Улуу Британия, Франция ж-а Испания ортосунда түзүлгөн прелиминардык договор Улуу Британияны Вест-Индиядагы Тобаго а-ын ж-а Африкадагы Сене-галды Францияга, ал эми Испанияга Жер Ортолук деңиздеги Меноркаа-ын кайтарып берүүгө аргасыз кылган. Франция м-н Англия согуш убагында Индиядагы басып алышкан жерлерин бири бирине кайтарып беришкен. 1783-ж. 2-сентябрда Улуу Британия м-н Нидерланд ортосунда түзүлгөн прелиминардык тынчтык договоруна ылайык Улуу Британия Индиядагы голл. факторияны—Нега-патамды алган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *