ВЕРСАЛЬ ТЫНЧТЫК ДОГОВОРУ

ВЕРСАЛЬ ТЫНЧТЫК ДОГОВОРУ (1919) —биринчи дүйн. согуш (1914— 18) аяктаганда 1919-ж. 28-июнда Вер-салда кол коюлган келишим. Ал согушта жецгендер (АКШ, Англия, Франция, Италия, Япония, Бельгия, Боливия, Бразилия, Куба, Экуадор, Греция, Гватемала, Гаити, Хижаз, Гондурас, Либерия, Никарагуа, Панама, Перу, Польша, Португалия, Румыния, Сербия-Хорват-Словен мамлекети, Сиам, Чехосл-я, Уругвай) ж-а согушта жеңилген Германия ортосунда түзүлгөн. 1920-ж. 10-январдан кү- чүнө кирген. В. И. Ленин Версаль до-говорун «…он миллиондогон кишилерди, асыресе эң цивилизациялуу кишилерди кул абалына түшүргөн талоончул тынчтык» деп баалаган (Чыг., кырг. бас, 31-т., 353—54-6.). Германиянын колонияларын Англия, Бельгия, Япония бөлүп алган. Дого-вордун негизги максаты Совет мам-лекетинен Балтика боюн, Батыш Ук-раинаны, Батыш Белоруссияны ж-а Бессарабияны бөлүп алууга багытталган. Версаль системасы жеңгендер м-н жеңилгендер арасында каршы-лыктарды тереңдетип, жеңген өлкөлөрдүн ичиндеги күрөштү ого бетер күчөткөн. Версаль системасы 1921— 22-ж. Вашингтон конференциясынын чечимдери м-н толукталган (к. Версаль-Вашингтон системасы). В. т. д. 1939-ж. толук жоюлган. Публ.: Версальский мирный договор, пер. о франц., М., 1925.
Ад.: Хрестоматия по новейшей истории, т. 1, 1917—39. Документы и материалы, М., 1960, с. 179—188.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *