ВЕРСАЛЬ-ВАШИНГТОН СИСТЕМАСЫ

ВЕРСАЛЬ-ВАШИНГТОН СИСТЕМАСЫ — импер. дүйнөнүн системасы. Биринчи дүйн. согушта жеңген мамлекеттер, негизинен АКШ, Улуу Британия, Франция ж-а Япония түзгөн. Согуштан кийинки бөлүштүрүлгөн дүйнө жүзүн бекем сактоо максатын көздөгөн ж-а жеңилген мамлекеттерге гана эмес, Совет мамлекетине, о. эле колониялык, көз карандылыктагы өл-көлөрдөгү улуттук-бошт. кыймылына каршы багытталган. В.-В. с-на Версаль тынчтык договору (1919) ж-а ага тыгыз байланыштуу болгон Сен-Жер-мен тынчтык договору (1919), Нёйи тынчтык договору (1919), Трианон тынчтык договору (1920), Севр тынчтык договору (1920), о. эле Вашингтон конференцияларында (1921—22) кабыл алынган келишимдер ж. б. негиз болгон. Бул договорлор импер. мамлекеттердин ортосундагы карама-каршылыктарды жоё алган эмес. Экинчи дүйн. согуш мезгилинде В.-В. с. биротоло ыдыраган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *