ВЕРСАЛДЫКТАР

от123

Июн 24, 2020

ВЕРСАЛДЫКТАР — Париж Коммуна-сына (1871) катышкандардын Версал-да орношкон контррев-ячыл күчтөргө (А. Тьер баштаган) ж-а алардын М. Мак-Магондун командачылыгы астындагы аскерлерине койгон аты. Тарыхта 1-жолу пролет, рев-яны жүзөгө ашырган Париждин жумушчуларын В. пруссиялык аскерлердин жардамы м-н катуу жазалашкан. «В.» деген сөз көпкө чейин рев-яга каршы жел-деттиктин синоними болуп калган.

от 123