ВЕРН

ВЕРН Жюль (8. 2. 1828—24. 3. 1905) — француз жазуучусу, ил.-фантастика-лык роман жанрын баштоочулардын бири. Адвокаттын үй-бүлөсүндө туулган. Чыг-лыгын чакан пьесалар жазуудан (1849) баштаган. Алгачкы романы — «Аба шарында өткөн беш жума» 1863-ж. жарыяланган. Ал 65тен ашык ил.-фантастикалык, социалдык-сатиралык, геогр. укмуштуу окуялар жөнүндөгү роман, повесть-аңгеме-лерди, география ж-а геогр. изилдөөлөрдүн тарыхы б-ча эмгектер жазган. В-дин чыг-лары СССР элдеринин тилдерине которулган, анын ичинде «Суу асты менен 20 000 км» (1953), «Капитан Гранттын балдары» (1957), «Он беш жашар капитан» (1960), «Сырдуу арал» (1960) кыргызча чыккан.Чыг.: Собр.- соч., т. 1—12, М., 1954—57.
Ад.: Андреев К., Три жизни Ж. Верна, М., 1956; БрандисЕ. и Лазарев М., Жюль Берн. Библ. указатель, 2 изд., М., 1959.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *