ВЕРНЕР

ВЕРНЕР Ларе (25. 7. 1935-ж. т.) — Швеңиянын жумушчу ж-а коммунисттик кыймылынын ишмери. Жумушчу үй-бүлөсүнөн. 1972-ж. Сток-гольмдогу Жог. тех. окуу жайын бүтүргөн. 1953—62-ж. курулушта, кийин курулушчулар профсоюзунун Стокгольм бөлүмүндө иштеген. 1972— 73-ж. анын пред-ли. 1952-жылдан Швеция коммунисттеринин — солчул партиясынын [(ШКСП), 1967-жыдга чейин Швеция коммунисттик партиясы (ШКП) деп аталган] мүчөсү. В. 1964-ж. ШКП башкармасынын мүчөлүгүнө кандидат. 1967-жылдан ШКСП башкармасынын, анын Аткомунун мүчөсү ж-а ШКСПнин пред-линин орун басары. 1975-жылдын мартынан ШКСПнин пред-ли. 1971—72-ж. ШКСПнин Чоң Стокгольм уюмунун жетекчиси. 1965-жылдан риксдагдын (парламенттин) депутаты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *