ВЕРДЕН ДОГОВОРУ (843) Улуу Карлдын неберелеринин ортосунда анын империясын бөлүштүрүү ж-дө түзүлгөн. В. д. б-ча император титу-лун алган Лотарга Италия, Рейн м-н Ронанын боюндагы жер (Лотарингия) тийген; Кашка баш Карлга Рейндин батышындагы — Батыш Франк королдугу, Людовик Немец-кийге Рейндин чыгыш жагындагы жер — Чыгыш Франк королдугу тийген. Договор б-ча Франк мамлеке-тин бөлүү калыптанып келе жаткан француз, италян ж-а немец элдеринин чек араларына шайкеш келген да, 3 ири мамлекеттин (Франция, Германия, Италия) түзүлүшүн камсыз кылган.

от 123