ВЕНТИЛЬ

ВЕНТИЛЬ (электрдик) — электр өткөргүчтүгү токтун багытына көз каранды болгон электротех. түзүлүш. В-дип өткөргүчтүгү бир жактуу болуп, бир багытты көздөй токту өт-көргөндөгүгө караганда 2 багытты көздөй андан 10 же 100 эсе көп өткө-рөт. Бул өзгөчөлүк аны өзгөрмө токту тузөткүч катарында колдонууга мүмкүндүк берет. В-дин аракети ар ТУРДҮҮ 2 чөйрөнүн — металл м-н электролиттин (электролиттүү В.), металл м-н газдын (иондуу В.), металл м-н вакуумдун (электрондуу В.), металл м-н жарым өткөргүчтүн (жарым өткөргүчтү^ В.) чегинде пайда болот. В. (өткөрүүчү түтүктө) — суунун, буунун ж-а газдын агымын токтотуучу же өзгөртүүчү жасалга.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *