ВЕНТИЛЬ ФОТОЭФФЕКТИСИ

ВЕНТИЛЬ ФОТОЭФФЕКТИСИ — ТҮРДҮҮ жарым өткөргүчтөрдүн тийишкен жерлерине жарык кванты таасир эткенде, ал системада э. к. к-нүн пайда болушу. Жарык агымынын интенсивдуулүгунө жараша э. к. к-нүн пайда болушу көбөйөт да, жа-рыктаныштын андан ары чоңоюшу м-н анын өсүшү токтолуп, каныгууга жетет. Жарым өткөргүчтөрдөн жасалган фотоэлементтер илимде, техникада кеңири колдонулат. Мис, кремнийден жасалган фотоэлементтер Күн энергиясын түздөн-түз электр энергиясына айландырууга жарайт. Ошон үчүн алар Жердин жасалма спутнигиндеги радиоаппа-раттарда колдонулат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *