ВЕНЕСУЭЛА КОММУНИСТТИК ПАРТИЯСЫ (ВКП)

ВЕНЕСУЭЛА КОММУНИСТТИК ПАРТИЯСЫ (ВКП) 1931-ж. мартта негизделген. 1935-ж. августта Комин-тернге кабыл алынган. Түзүлгөндөн подпольеде иштеген. 1937-ж. августта Маракай ш-нда өткөн 1-улуттук конф-яда партиянын катарын чыңдоо чаралары көрүлгөн. 1945-ж. ВКП ачык иштөө укугуна жетишкен. 1946-ж. ноябрда 1-съезди болуп, партиянын саясий тезистери, уставы кабыл алынган. 2-съезди (1948) импер. мо-нополияларга ж-а ички реакцияга каршы күрөштө биримдик фронтун түзүүгө чакырган. 1950-ж. өкмөт башындагы аскер хунтасы компартиянын ачык иштешине тыюу салган. ВКПнин демилгеси б-ча 1957-ж. түзүлгөн Патриоттук хунта Перес Хи-менестин (1952—58) диктатурасына каршы күрөштө зор роль ойноду; ал кулатылгандаи кийин партия под-польеден чыкты. Партиянын 3-съез-ди (1961-ж. март) саясий тезистерди ж-а партиянын жаңы уставын кабыл алып, өкмөттүн АКШ империализми-не багынуучу саясатына сокку уруу милдетин коюп, демокр. ж-а патриоттук өкмөт түзүүгө үндөдү. 1962-ж. партиянын ишине кайрадан тыюу салынды. 1969-ж. партия ачык иштөөгө өттү. ВКПнин 4-съезди (1971) саясий декларацияны, жакынкы талаптардын программасын, партиянын жаңы уставын кабыл алып, им-периализмге каршы күрөш жолун белгиледи. ВКПнин делегациялары Коммунисттик ж-а жумушчу партиялардын эл аралык кеңешмелерине (1957, 1960, 1969, Москва) катышып, анын документтерин жактырды. Партиянын жог. органы — съезд, съезд аралыгында — БК, ал Саясий бюрону ж-а Секретариатты шайлайт. Борб. органы — «Трибуна популар» газетасы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *