ВЕНЕСУЭЛАЛЫКТАР — улут, Венесуэланын негизги калкы. Саны 12,0 млн (1975). Испан тилинде сүйлөшөт. Католик дининде. В. оошуп келген испандардан, баокилерден, жерг. индеецтер м-н Африкадан же Вест-Индиядан алынып келген негр кулдардын аралашуусунан пайда болгон. Көпчүлүгү испан-индеең метис-тери; 10%ке жакыны негр, мулат, самбо; 12—15% ак түстөгү калк. А. ч. пролетариаты ж-а аз жердүү дыйкандар калктын көпчүлүгүн түзөт. Жумушчулардын көпчүлүгү нефть өндү-рүшүндө иштейт.

от 123