ВЕНЕРОЛОГИЯ

ВЕНЕРОЛОГИЯ — медицинанын жыныс жолу аркылуу жугуучу венера-лык ооруларды изилдөөчү бөлүгү. В. 15-к-дын аягында жалпы медипи-надан бөлүнүп чыккан. Көпкө чейин котон жара м-н гонорреяны бир оору деп эсептешкен. 1879-ж. А. Нейс-сер гонорреяны козгоочу гонококкту таап, анын өзүнчө оору экенин аныктаган. 1887-ж. орус илимпозу О. В. Пе-терсен стрептобацилла микробу жумшак шанкрды козгоорун далилдеген. 1905-ж. немец илимпоздору Ф. Шау-дин ж-а Э. Гофман котон жараны козгоочу өңсүз спирохетти табышкан. Россияда В. илими 19-к-дын 2-жа-рымында өнүгө баштайт. Тери ж-а венера оорулары б-ча атайын кафедра 1869-ж. Москва ун-тинин алдында, 1870-ж. Петербургда, 1883-ж. Казанда ж-а Киевде уюштурулат. 1885-ж. Петербургда венерологдор коому (пред-ли В. М. Тарновский), 1891-ж. Москвада дөрмато-венерологдордун ил. коому түзүлгөн. Совет бийлиги орногондон кийин мед. окуу жайлары көбөйүп, аларда тери ж-а венера оорулары б-ча өзүнчө кафедралар пайда болгон; Москвада, союздук респ-каларда, обл-тарда ил. из. ин-т-тар уюшулган. М. А. Розентул, В. Я. Арутюнов, В. Е. Дембская, Е. Н. Туранова ж. б-лар котон жара, гоноррея ооруларынын клиникасын ж-а дарылоо жолдорун иштеп чыгышты. Биздин өлкөдө венера ооруларына каршы күрөшүү б-ча тери-ве-нерологиялык ил.-из. ин-ттары чоң иштерди жүргүзүүдө.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *