ВЕНЕРА

«ВЕНЕРА» — 1961-жылдан Чолпон (Венера) планетасына учурулуп жаткан сов. планета аралык автоматтык станциялардын (ПААС) аты. Бул станцияларды учуруунун негизги максаты — Чолпон планетасындагы атм-ранын хим. составын, басымын, тыгыздыгын ж-а темп-расын, планетанын ар түрдүү башка кубулуштарын изилдөө. ПААСта ал кубулуштарды өлчөп, натыйжаларын Жерге берүүчү ар кыл аппаратура болот. «В.-1» ПААС 1961-ж. 12-февралда учу-рулган. Массасы 643,5 кг. 1961-жыл-дын 19—20-майында Чолпондой 100 миң км аралыкта учуп өтүп, Күнгө спутник болуп калган. «В.-2» 1965-ж. 12-ноябрда учурулган. Массасы 963 кг. 1966-ж. 27-февралда Чолпондой 24 миң км аралыкта учуп өтүп, Күн спутни-гинин орбитасына чыккан. «В.-З» 1965-ж. 16-ноябрда учурулган, массасы 960 кг. 1966-ж. 1-мартта СССРдин Мамл. Гербинин сүрөтү бар вымпел-ди Чолпонго жеткирген. «В.^4» 1967-ж. 12-июнда учурулуп, көздөгөн жерине 1967-ж. 18-октябрда жеткен, массасы 1106 кг, түшүрүлүүчү аппараттын массасы 383 кг. Андан кийинки учурулган «В.-5», «В.-6», «В.-7» ПААСтар да Чолпондун атм-расынын параметр-лерин ченеп, Жерге маанилүү маалыматтар берди. 1975-ж. 11- ж-а 14-июнда учурулган «В.-9» ж-а «В.-10» ПААСтары ошол жылдын 22- ж-а 25-октябрында Чолпон планетасына жеткен. Бул эки ПААСтын түшүрүлүүчү аппараттары Чолпон планетасына жетерден эки сутка мурда стан-циялардан бөлүнүп, «В.-9» станциясы-ныкы 22-октябрда планетанын бетине акырын түшүрүлүп, андан 2200 км аралыкка «В.-10» ПААСтын түшүрүлүүчү аппараты акырын конду. «В.-9» автоматтык станциясы тарыхта биринчи болуп Чолпон планетасынын жасалма спутниги, «В.-10» станциясы экинчи жасалма спутник болуп калды. ПААСтардын түшүрүлүүчү аппараттары конгон орундагы планетанын беттери сүрөткө тартылып алынды. Түшүрүлүүчү аппаратка орнотулган ил. приборлордун жардамы м-н Чолпон планетасынын атм-расынын физ.-хим. параметрлери ж-а оптикалык мүнөздөмөлөрү өлчөндү ж-а булут катмарларынын структурасы, планетанын бетинин жарыктанышы, ал аппараттар конгон орундагы топурактын физ. касиеттери изилденди. Ал маалыматтар Чолпондун жасалма спутниктерине—автоматтык станцияларга берилип, андан Жерге жиберилди.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *