ВЕНД КОМПЛЕКСИ

ВЕНД КОМПЛЕКСИ, вен д («венд-дер» же «венеддер» деген байыркы славян урууларынын атынан)—кембрий мезгилинен мурда, протерозой заманынын эң аягында пайда болгон тоо тек катмарларынын комплекси. 1950-ж. аны Б. С. Соколов бөлгөн. В. к. көбүнчө Чыгыш Европа нлатфор-масында кеңири тараган. «Волын» ж-а «валдай» деп аталган 2 геол. се-рияга бөлүнөт. Валдай — кумдук, гравелит, алевролит, чопо; волын — аркоздор, гравелит, туфтар, туфиттер ж-а негиздүү эффузивдер сыяктуу тоо тектерден турат. В. к-нин катмарла-рында скелетсиз организмдердин ж. б. айритарх ж-а көгүш жашыл балыр-лардын калдыктары бар. Волын се-риясындагы тоо тектердин геол. жашы 690—650 млн, валдайдыкы 606— 570 млн жыл экендиги аныкталган. 1973-ж. сов. геолог Б. М. Келлер В. к. м-н Сибирь платформасындагы юдом комплексин бириктирип, вемдомий фитемасы деп аталышын сунуш кылган. Тянь-Шань тоолорундагы мураага сериясы ж-а жетим тоо сериясы В. к-не ылайык келиши мүмкүн.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *