ВЕНГРИЯ-ВЕНЕЦИЯ СОГУШТАГЫ

ВЕНГРИЯ-ВЕНЕЦИЯ СОГУШТАГЫ (11—15-к.) — Венгрия м-н Венеция-нын ортосунда Далмация жээктеринө үстөмдүк кылуу үчүн жүргөн согуштар. Дадмацияны каратууга Венеция 1000-ж. биринчи аракет жасаган. 11-к-дын аягында Венгрия Далмация-ны басып алып, өз чек арасын кеңейте баштайт. Мындан кийин 1105, 1115—16, 1124, 1126, 1181, 1191, 1193, 1202, 1243—44-ж. согуштар болгон. В.-В. с. Венгриянын королу Лайош I-нин убагында күчөйт (1345—46,1356— 57, 1378—81).1358-ж. Далмация шаар-ларынын көбү Венгрия королунун бийлигин тааныган. Задар тынчтык договору б-ча (1358, февр.) Венеция Далмациядан баш тартып, Венгрия королдугу деңиз державасына айланган. 1378—8Гж. согуштун жыйынтыгы б-ча Турин тынчтыгында (1381-ж. 28-авг.) Венециянын жеңилгендиги ырасталып, Задар тынчтык догово-рундагы жобо күчүндө калган. Бирок 1411-ж. Венгрия Турция м-н согушуп жатканда Венеция Далмация шаар-ларын кайтарып алууга аракеттенген. В.-В. с. 1433-ж. тынчтык жол м-н аяктап, Венгрия Далмациядагы шаарларынан ажыраган.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *