ВЕНГРИЯ АТА МЕКЕНДИК ФРОНТУНУН (ВАМФ)

ВЕНГРИЯ АТА МЕКЕНДИК ФРОНТУНУН (ВАМФ) тарыхы коммунисттердин демилгеси м-н 1944-ж. майда түзүлгөн Венгрия фронтунан (ВФ) башталат. ВФге адегенде с.-д. партия (СДП), майда а. ч. ээлеринин партиясы (МАЧЭП), легитимисттер, кийин Улуттук-дыйкандар партиясы (УДП) кирет. Сов. Армия бошоткон Венгрия-нын Сегеда ш-нда ВФтеги коммунисттердин демилгеси б-ча 1944-ж. 2-декабрда Венгриянын көз карандысыз улуттук фронту (ВККУФ) түзүлүп, ага ВКП, СДП, УДП, МАЧЭП, бурж.-демокр. партиялар, профсоюздар кошулат да, ал Убактылуу өкмөттүн милдетин аткарат (1944-ж. 22-дек.). 1949-ж. ВККУФ Көз карандысыздык-тын элдик фронту (ККЭФ) деп аталып, өлкөдө социализм курула баштаганын жарыялайт. ККЭФке бир катар саясий партиялар, профсоюздар, эмгекчилер союздары кирет. ККЭФ 1954-ж. Ата Мекендик Фронт (АФ) деп аталат, 1956-ж. элдик бийликти кулатмакчы болгон контррев-ячылар аны өз максаты үчүн пайдаланууга аракеттенет. АФ 1957-ж. кайрадан түзүлөт. Ал азыр ВСЖПнин жетекчилиги м-н иштеп, өлкөдөгү бардык күчтөрдү социализм курулушуна тартуу, улуттардын соц. биримдигин чыңдоо б-ча иш алып барат. ВАМФтын жог. органы—конгрессте шайлануучу Бүткүл венгриялык совет ж-а анын президиуму.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *